Edukacja

Nowe książki dla uczniów

Gmina Korzenna pozyskała wsparcie finansowe z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Dzięki tej pomocy, w wysokości blisko 25 tysięcy złotych, możliwe będzie sfinansowanie zakupu książek o łącznej wartości 30,6 tysiąca złotych. Różnicę, wynoszącą nieco ponad 6 tysięcy złotych, pokryje budżet gminy jako wkład własny.

Wsparcie zostanie rozdzielone pomiędzy kilka placówek oświatowych na terenie gminy. Największą kwotę, 15 tysięcy złotych, otrzyma Szkoła Podstawowa w Korzennej, która jest największą placówką pod względem liczby uczniów. Szkoła Podstawowa w Miłkowej oraz Szkoła Podstawowa w Łęce otrzymają po 5 tysięcy złotych. Do Szkoły Podstawowej w Posadowej Mogilskiej trafi 3 750 złotych, natomiast oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Trzycierzu otrzyma 1 875 złotych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 to inicjatywa uchwalona przez Radę Ministrów, mająca na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce. Program ten, przewidziany na lata 2021–2025, koncentruje się na wzmacnianiu roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego. Biblioteki te mają stanowić centra dostępu do kultury i wiedzy, co ma kluczowe znaczenie w kształtowaniu czytelniczych nawyków oraz wspieraniu edukacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *