Gospodarka

Bon Energetyczny 2024 -wsparcie dla gospodarstw domowych w Korzennej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Korzennej ogłasza, że od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego. Wnioski można składać zarówno elektronicznie, jak i osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej (budynek Urzędu Gminy, pokój nr 7).

Kto może otrzymać bon energetyczny?

Bon energetyczny przysługuje na okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo. Wniosek rozpatrywany jest w terminie 60 dni od daty jego prawidłowego złożenia. Wypłata nastąpi niezwłocznie po przyznaniu świadczenia na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Kryteria dochodowe:

  • Gospodarstwa jednoosobowe: miesięczny dochód nie może przekraczać 2500 zł.
  • Gospodarstwa wieloosobowe: przeciętny miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać 1700 zł.

Wartość bonu energetycznego:

  • Gospodarstwa jednoosobowe: 300 zł
  • Gospodarstwa 2-3 osobowe: 400 zł
  • Gospodarstwa 4-5 osobowe: 500 zł
  • Gospodarstwa 6 i więcej osobowe: 600 zł

Wyższa wartość bonu dla gospodarstw ogrzewanych elektrycznie:

Jeżeli główne źródło ogrzewania gospodarstwa jest zasilane energią elektryczną i zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 1 kwietnia 2024 r. (lub po tym dniu, jeśli zgłoszenie było pierwszorazowe), bon energetyczny wynosi:

  • Gospodarstwa jednoosobowe: 600 zł
  • Gospodarstwa 2-3 osobowe: 800 zł
  • Gospodarstwa 4-5 osobowe: 1000 zł
  • Gospodarstwa 6 i więcej osobowe: 1200 zł

Mechanizm „złotówka za złotówkę”

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, wartość bonu energetycznego jest proporcjonalnie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Jeśli wyliczona kwota bonu jest niższa niż 20 zł, dodatek nie przysługuje.

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Korzennej oraz na jego stronie internetowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *